Σχετικό άρθρο που γράφτηκε πολύ πριν ξεσπάσει η γενική κουβέντα για τη διαχείριση των ακτών.

Αποτελέσματα έρευνας που έγινε στις αρχές του 2013

Περισσότερα από εμάς σύντομα